Andrew Berry: What Darwin didn't know: Evolution after The Origin of Species |

Andrew Berry: What Darwin didn’t know: Evolution after The Origin of Species

Темата е свързана с развитието на еволюционната теория след Чарлз Дарвин. Във фокус попадат новости в сфери като геномиката и изследването на останки от ДНК, за да разберем по-добре човешката еволюция.

Д-р Андрю Бери е британски биолог, който работи в Харвард. Той специализира в еволюционна биология и е силно заинтересован от история на науката, свързана с развитието на теорията за еволюцията. Неговите изследвания отчитат еволюционните процеси на молекулярно ниво. Автор е и на две книги: Infinite tropics: an Alfred Russel Wallace anthology и DNA: The Secret of Life.