д-р Морис Гринберг: Как хората взимат решение в социалните дилеми? |

д-р Морис Гринберг: Как хората взимат решение в социалните дилеми?

Д-р Гринберг е ядрен физик по образование, но академичните му интереси в сферата на когнитивната психология го насочват към въпросите за социалните дилеми и сътрудничеството. Преподава когнитивна психология в НБУ и се старае да приложи принципите на емпиричните изследвания, характерни за физиката, в тази сфера.

По време на Ratio той говори за социалните дилеми. Основа на социалното поведение на животните и хората са сътрудничеството и координирането с другите. В много случаи сътрудничеството и координирането намаляват пряката възможна полза за отделния индивид и един интересен и интензивно изследван въпрос е защо все пак хората си сътрудничат и спазват определени правила на социално поведение. Презентацията разказва за изследвания върху поведението на хората в т.нар. Дилема на затворника, Игра на ултиматум и други игри от теория на игрите, които хвърлят светлина върху механизмите, водещи до понякога парадоксално и ирационално поведение. С примери вариращи от поведението на САЩ и СССР по време на студената война до експерименти с маймуни капуцини д-р Гринберг илюстрира предпочитанието на индивидите да си кооперират, дори когато това потенциално намалява ползата за индивида.