Дискусионен панел - Ratio 2013 есен |

Дискусионен панел – Ratio 2013 есен

Дискусионният панел от есенното издание на Ratio 2013 ще хвърли светлина върху въпроси от първостепенна важност, като например правят ли се опити върху малки деца, може ли Пол Зенон да повлияе на политическата ситуация и как обонянието влияе върху избора ни на партньори.

Ето и списък на всички въпроси, заедно с информация къде започват те във видеото:

 • 0:10 – Paul Zenon, why do you speak so fast?
 • 0:59 – Правени ли са опити подобни на този с капуцините с малки деца и какви са резултатите?
 • 03:06 – How does our sense of smell influence our choice of a partner?
 • 05:40 – How do you resist the temptation (if any) to manipulate people to do certain things with your magical experience?
 • 07:45 – How can the creativity or ingenuity of mediums be channeled into something good?
 • 09:47 – Влияе ли националната култура върху вземането на решения при игрите на ултиматум?
 • 13:42 – Could you influence our prime minister Oresharski to resign?
 • 16:18 – Are there smells that can’t be picked up by the human nose?
 • 18:05 – Is there a link between bad smells and stuff that’s bad for people’s health – e.g. rotten meat or feces? Are there people that associate these smells with something nice?
 • 20:09 – Защо е по-ефективно локално да се справяме с глобалното затопляне, а не глобално? Това коопериране на квартали ли е или отделно за всеки?
 • 23:43 – What do you know about baba Vanga and what is her trick?
 • 26:30 – Which is your favorite medium?
 • 28:41 – Where does smell come from? Is there something that just doesn’t smell?
 • 31:45 – Има ли въобще приложение рационалният подход при теория на игрите и последващите? Не се ли базират всички човешки решения на култура, морал, социален фон и т.н. – както при животните на инстинкти? Има ли въобще Homo economicus?
 • 37:33 – Какви са доминиращите мнения сред общността на когнитивните изследователи относно идеите на Айн Ранд за егоизма?