Николай Спасов: Балканите като път за разселването на хора в Европа |

Николай Спасов: Балканите като път за разселването на хора в Европа

Продължаваме с видеата от последното ни събитие. Проф. Николай Спасов разказва за разселването на праисторическите хора. Изследванията на проф. Спасов показват, че през Балканския полуостров и България са преминали първите навлизания на хората в Европа. При своята работа той открива следи за миграция на животински видове от Изток към териоторията на България преди около 2 милиона години. Тези миграции му дават основание да твърди, че първото навлизане на човешкия род в Европа може да се е случило още преди 1.9-1.5 млн. години — значително по-рано от досегашните твърдения, че първите хора са се заселили в Европа преди около 1 млн. години: