THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP232 – Наративът: Защо хората разказват? [Vox Nihili със Стоян Ставру]

В серията Vox Nihili, която реализираме с “Предизвикай правото!“, изследваме пресечните точки на науката и етиката.

В този епизод на Vox Nihili разказваме за наратива.

Любо и Стоян са отново в компанията на Валентин Калинов, с когото обсъждат:

 • Какво представлява наративът и защо е толкова важен за нас, хората?
 • Каква е разликата между наратив, нарация, сюжет и фабула?
 • Защо трябва да сме особено внимателни, когато някой ни разказва нещо?
 • Съществува ли живот (смисъл) извън разказа?
 • Какъв му е проблемът на Сартър с разказването на живота?
 • Трябва ли да бъде обявено за основно право на човека правото на наратив?
 • Къде е свободата между етическото задържане на себе си и ареста на идентичността?
 • Какво се случва с наратива без паметта и възможен ли е свят без памет?
 • Лъжат ли ни, когато ни разказват, и как да се еманципираме от властта на разказвача?
 • Какво имат МЕТА-разказите с бъдещето на фейсбук?
 • Защо правата предполагат конфликти, но се раждат в заедност?
 • Намериха ли базите данни цаката на наратива?
 • Ще живее ли Наративът?

Въпреки че техниката прекъсна на два пъти нашия разказ за наратива (може би ще усетите къде са местата, като чуете разговора), успяхме да се съберем и да завършим записа на този епизод.

След като започнахме с дефиницията на Фуджии Садакадзу за наратив: „Наратив е всяко (описателно или разказвателно) представяне, което посочва начин на биване (състояние или събитие), основан върху езиково действие, включило другия/другостта.“ (превод на Дарин Тенев), ни остана единствено да поясним две-три неща… Дефинирахме човека като разказващо същество, но неговата наративна био-антология може да се окаже лесна плячка на новите начини на организиране на данните от избуяващите филизи на изкуствения интелект.

Ако това, което правим, ви харесва, вижте как можете да подкрепите Ratio тук.

Дата на записа: 05 ноември 2021 г.

И още:

„Рекох си, че за да прерасне в приключение някоя най-обикновена случка, е необходимо и достатъчно да започнеш да я разказваш. Именно това подвежда хората: човек винаги е разказвач на истории, той е обграден от своите и чуждите истории. Чрез тях осмисля всички събития и се стреми да живее живота си, сякаш го разказва.

Налага се обаче избор — да живееш или да разказваш. В Хамбург например бях близък с Ерна, за която си имах едно наум, а тя пък се боеше от мен, така че водех странно съществуване. Но бях вътре в него и не разсъждавах. Ала една вечер, в някакво малко кафене в Сан Паули, тя стана от масата, за да отиде в тоалетната. Озовах се сам, грамофонът свиреше „Лазурно небе“. Взех да премислям какво се бе случило след пристигането ми в града. Рекох си: „На третата вечер влязох в един танцувален салон на име «Синята пещера» и веднага забелязах висока полупияна жена. Тъкмо тази жена чакам сега, заслушан в «Лазурно небе», тя ще се върне, ще седне вдясно от мен и ще обвие ръце около врата ми.“ И тогава остро почувствах, че изживявам приключение. Но Ерна се върна, седна до мен, обви ръце около врата ми и без да разбирам защо, изпитах към нея ненавист. Сега ми е ясно — беше ми се наложило да заживея отново и усещането за приключение се бе изпарило.

Когато живееш, нищо не се случва. Декорът се променя, хора влизат и излизат и толкова. Никога няма начало. Ни в клин, ни в ръкав дни се наслагват към дните — безкрайна и монотонна аритметика. От време на време пристъпваш към частичен сбор и си казваш: пътувам от три години, от три години съм в Бувил. Край също няма — никога не напускаш отведнъж жена, приятел, град. Пък и всичко си прилича — Шанхай, Москва, Алжир само за две седмици се уеднаквяват. На момента — от дъжд на вятър — си правиш равносметка, установяваш, че си се оплел с някоя жена, че си се забъркал в някаква каша. Това трае колкото мълния. Сетне ходът се възобновява, отново започваш да събираш часове и дни. Понеделник, вторник, сряда. Април, май, юни. 1924, 1925, 1926.

Ето какво е да живееш. Когато разправяш живота си обаче, всичко се променя, макар промяната да остава незабелязана: доказателството е, че хората казват: „истинска история“. Като че ли може да има истински истории; събитията настъпват в един ред, а ние ги предаваме в обратния. Уж започваш отначало: „Беше хубава есенна вечер през 1922 година. Работех като писар при нотариус в Марон.“ Всъщност си започнал от края. Той е тук, незримо присъствие, което придава на няколкото думи тържественост и стойност на начало. „Разхождах се и неусетно излязох от селото, умислен за паричните си затруднения.“ Взето в прекия смисъл, изречението говори, че човекът е вглъбен, унил, че изобщо не му е до приключения и е изпаднал тъкмо в онова настроение, при което подминаваш събитията, без да им обръщаш внимание. Но краят е налице и преобразява всичко. За нас този човек вече е герой на историята. Неговото униние, паричните му затруднения са далеч по-важни от нашите, те сякаш са озарени от светлината на бъдните страсти. И разказът продължава наопаки — миговете са престанали да се трупат наслуки един връз друг, те са всмукани от края на историята — той ги притегля, а всеки от тях на свой ред притегля предшестващия го миг „Цареше мрак, улицата беше безлюдна.“ Фразата с подхвърлена небрежно, изглежда ненужна, но ние не се подлъгваме и я скътваме в съзнанието си — тя дава сведение, чиято стойност впоследствие ще проумеем. Така у нас се създава чувството, че героят е възприел като поличби и оброци подробностите от въпросната нощ или пък че само онези, които са били равнозначни на обещания, са стигнали до него и той е останал сляп и глух за всичко, невещаещо приключение. Забравям, че бъдещето все още е липсвало: човекът се е разхождал в нощ без знамения — тя безразборно му е предлагала еднообразните си дарове и той не е пробирал измежду тях.“

– Из Сартр, Ж.-П., Погнусата. Стената. Думите, С., Фама, 2005, прев. М. Коева (линк)

Споменато в епизода

 • За термините наратив, наратология и наративна семиотика­, Росица Миленкова-Киен, Liternet, 10.02.2002 (линк);
 • Все още Алис (книга), Лиса Дженоува, Intense, 2014, Преводач: Катя Христова (линк);
 • Идентичност и кинцуги (подкаст), Вокс нихили, Ratio podcast, 21.06.2020 (линк);
 • По пътеките на наративната граматика, Дарин Тенев, Култура, 10.12.2004 (линк);
 • Наратив и алгоритъм при видеоигрите, Еньо Стоянов. В сборника „Парачовешкото. Грация и гравитация“, 2017 (линк);
 • Мъжът, който взе жена си за шапка (книга), Оливър Сакс С., Изток-Запад, 2020 (линк);
 • Добродетелите, единството на човешкия живот и понятието за традиция, в: След добродетелта (книга), Алистър Макинтайър, С., ИК КХ – Критика и хуманизъм, 1999 (линк);
 • Преживяването и автобиографията, Вилхелм Дилтай, прев. М. Добревска (линк);
 • Самият себе си като някой друг (книга), Пол Рикьор, Пл., Евразия-Абагар (линк).

За водещия

Стоян Ставру е български юрист и философ. Той е доцент в секция “Етически изседвания” на ИФС при БАН. Преподавател по „Биоправо“ (първият в България) и „Медицинско право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и в Нов български университет. Автор на първата книга по биоправо в България”„Видения в Кутията на Пандора. Биоправо“ (2014).

За госта

Валентин Калинов е психолог и философ с интерес към естетиката, феноменологията и психоанализата. Той е и преводач, а също и редактор, на ключови български преводи на книги от италиански език.

За подкаста

Тази мини-серия в Ratio Podcast изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в дистанционен аудио формат.

Ratio Podcast е подкастът ни за “общо любопитни хора”. Тук ще чуете по-неформални, често по-неподготвени разговори, свързани и вдъхновени от наука – всичко това през призмата на абсолютния лаик (в ролята – Любо) и интересни събеседници (практически, всички останали участници).

Засега можете да ни слушате тук, през RSS, в StitcheriTunes, Google Podcasts, Spotify и SoundCloud.