THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP285 – Земя и кръв [Vox Nihili със Стоян Ставру]

Време е да погледнем и към последната, четвърта стихия в „зелената издънка“ „Vox Viridi“ – земята. Очаква ви истинско интелектуално и не толкова интелектуално земетресение от думи.

Любо и Стоян са в компанията на Валентин Калинов, с когото обсъждат:

 • Защо Талес пренебрегна Гея?
 • Можем ли да опитомим земята?
 • Кои са различните лица на Земята?
 • Защо животът (за)почва с почва?
 • Как да притежаваш имот?
 • Връща ли се Гея в политиката?
 • Какво е ролята на земята в отношенията между първия роден (Каин) и първия умрял (Авел)?
 • Какво ни казва за дериватите на земята проблемът със собствеността върху покривната тераса?
 • Ражда ли се човешката воля от твърдостта на земята?
 • Какво убежище предлага земята?
 • Как кръвта променя земята?
 • Може ли земята да бъде нашия гроб „за вечни времена“?
 • Защо войните се водят за земя?
 • Какъв е смисълът на границите и могат ли да ни осигурят покой?

От митологичната Гея на древните гърци до политическата „Гая“ на Бруно Латур „Пътят на Земята“ премина през разговор за собствеността и за фашизма.

Без да оставаме длъжници на темата за плодородността на „раждащата“ Земя-чудовище, отбелязахме и конститутивното значение на земната твърд при формирането на човешката воля.

Крайният извод? Като експерти по възможните юридически прийоми за притежаване на земята, хората са научили много от съпротивите на земята, с които са се сблъскали, за да станат нейни повелители и … нейни слуги.

Дата на записа: 03.04.2022

Споменато в епизода:

 • Закон за почвите, Lex.bg (линк);
 • Facing Gaia. Eight Lectures on the New Climatic Regime (книга), Bruno Latour, 2017 (линк);
 • Защита на неживата природа: съюзът между красотата и екологичната етика, Стоян Ставру, Етически изследвания, 2020, кн. 2 (линк).

За водещия

Доц. д.н. Стоян Ставру е юрист и философ. Той е ръководител на секция „Етически изследвания“ на ИФС при БАН. Преподавател по „Биоправо“ (първият в България) и „Медицинско право“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и в СУ „Св. Климент Охридски“. Основател на научното електронно списание и интердисциплинарна общност „Предизвикай правото!„.

За подкаста

Тази мини-серия в Ratio Podcast изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в дистанционен аудио формат.

Ratio Podcast е подкастът ни за “общо любопитни хора”. Тук ще чуете по-неформални, често по-неподготвени разговори, свързани и вдъхновени от наука – всичко това през призмата на абсолютния лаик (в ролята – Любо) и интересни събеседници (практически, всички останали участници).

Засега можете да ни слушате тук, през RSS, в StitcheriTunesGoogle PodcastsSpotify и SoundCloud.