THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP294 – Разплитане на струнната теория [с Виктор Данчев]

В този епизод на Ratio Talks продължаваме да задълбаваме в света на физиката. Днес се спираме върху света на най-малките неща.

В епизода Любо, Анжела и Виктор Данчев обсъждат:
— Има ли връзка струнната теория с реалния свят и дали въобще можем да подложим това на тест?
— Нашия свят ли описва струнната теория или е приложима за всички потенциални светове?
— Защо Анжи клони към пертурбативните крайности?
— Какво са струни и брани и как работят в многомерно пространство?
— Защо струнната теория е геометризирана?
— Дали струнната теория е музиката на Вселената?
— Елегантен ли е светът или елегантността е за шивачи?

Хвърляме се в 11, 26 и n-на брой измерения, намираме общото между гравитацията и махленски бой и нищим инфраструктурата на мултивселената.

В крайна сметка, както всяко дете знае, ние всички сме една съвкупност от непреводими представяния на групата на Поанкаре!

За госта

Виктор Данчев е физик в ЕндуроСат и докторант по Теоретична Физика в Софийски Университет, където работи по тема свързана с неутронните звезди. Основните му интереси са в сферата на гравитацията, физиката на високите енергии и авиокосмическото инженерство.

От 2016 г. е координатор на най-голямата практическа образователна програма, свързана с Космоса, на Балканите – Космически Предизвикателства, която подготвя следващото поколение учени, инженери и предприемачи за космическия сектор чрез работа по реални проекти. Като част от тази програма, Виктор участва и в разработването на най-големия безплатен онлайн курс за космическо образование – Spaceport.

За подкаста

Ratio Talks е подкаст-серията ни за “общо любопитни хора”. Тук ще чуете по-неформални, често по-неподготвени разговори, свързани и вдъхновени от наука – всичко това през призмата на абсолютния лаик (в ролята – Любо) и интересни събеседници (практически, всички останали участници).

Засега можете да ни слушате тук, през RSS, в StitcheriTunesGoogle PodcastsSpotify и SoundCloud.