THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP345 – Добрият съдия [Vox Nihili със Стоян Ставру]

Този епизод от серията ни Vox Nihili e е посветен на идеалите за Добрия съдия.

Любо и Стоян обсъждат:

 • Тунеядци ли са съдиите?
 • Важно ли е чувството за справедливост на гражданите?
 • Какво се случва когато митологичният съдия Херкулес (Дуоркин) срещне съдията Сизиф (Ставру)?
 • До къде се разпростира зоната на разумност според Ричард Познър?
 • Утопия ли е идеята за „грижовния“ съдия и поетиката на съдебния текст (Марта Нусбаум)?
 • Служат ли за нещо мотивите на съдебните решения?
 • Носи ли удоволствие „съдийската игра“?
 • Защо Ленин не е харесвал буржоазните съдилища и как работниците и фабрикантите в крайна сметка ще научат правото?
 • Какви истории и разказват съдиите („Номос и наратив“ на Робърт Ковър)?
 • Какъв е патосът на дисциплиниращите другарски съдилища и каква е връзката им с промишлените и с народните съдилища?
 • Буквопоклонници ли са съдиите и какво сме научили от евреите за „пратекста“?
 • Канон или смърт?
 • Как се дресира съдия и има ли изцяло идеологически „обезпаразитен“ съдия?
 • Може ли особените мнения да са „чисто“ литературни текстове“?

Днес разговорът беше посветен на идеалите за Добрия съдия: съдията спасител, съдията герой, съдията стратег, съдията изпълнител, съдията от народа и още много други. И все пак имаше един идеал, който беше най-близо до реалността и той беше свързан с насладата от това да играеш съдийската игра.

И вместо да говорим ние, този път даваме думата на Ричард Познър за насладата от съдийстването:

Повечето хора, които стават федерални съдии, го правят, защото мислят, че ще се наслаждават на съдийството дори и в случаите, когато решенията им нямат значително въздействие върху обществото. За да се наслаждаваш на съдийстването в такива случаи, трябва да се наслаждаваш на самия процес, на протокола, който (за апелативен съдия) включва да се четат писмени становища и да слушат устни аргументи (много от нас се наслаждават на взаимодействието си с юристите), да преговарят с други съдии, да формулират правила и стандарти, да разпознават политическите и институционални ограничения и възможности на правораздаването, да се наслаждават на човешката комедия, разкрита чрез делата, и да пишат (макар че в днешно време по-често се среща хипотезата на надзираване на писането на) съдийски становища, които трябва да се съобразяват с известни принципи на реториката, предимно включващи справянето с общоприети правни източници и деликатното вплитане в тях на тревоги към политиката.“

Споменато в епизода

 • Ролята на съдията в двадесет и първи век, Ричард А. Познър, Съдебно право (линк);
 • Добрия текст и добрият съдия, Стоян Ставру, В: Ставру, Ст. (съст.) Предизвикай: съдебната практика! Вещно право: 1961 – 2019. Закон за собствеността, Сборник, С., 2019, с. xix-xxxii (линк);
 • Поетика на съдебния текст, Стоян Ставру – В: Ставру, Ст. (съст.) Предизвикай: Съдебната практика! Етажна собственост: 2008-2018 (с 32 тематични карти). ЗС, Глава IV, Том I и Том II. С., 2018, с. xix-xxxiii (линк);
 • Страшния съд над текста в правото (два “литературни” вектора към добрия съдия и успешния прокурор), Стоян Ставру,  В: Макариев, Пл., В. Дафов (съст.) Битие и присъствие. Сборник в памет на доцент д-р Стоян Асенов. С. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, с. 134-157;
 • „Другарският съд“ в периода на комунизма в България, Анастасия Пашова, 18.06.2014, Либерален преглед (линк);

За водещия

Доц. д.н. Стоян Ставру е юрист и философ. Той е ръководител на секция „Етически изследвания“ на ИФС при БАН. Преподавател по „Биоправо“ (първият в България) и „Медицинско право“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и в СУ „Св. Климент Охридски“. Основател на научното електронно списание и интердисциплинарна общност „Предизвикай правото!„.

За подкаста

Тази мини-серия в Ratio Podcast изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в дистанционен аудио формат.

Това е една от четирите серии на Ratio Podcast – един подкаст за любопитни хора. С негова помощ ще си сверите часовника за всичко най-ново в света на науката и културата и ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от наука.

Засега можете да ни слушате тук, през RSS, в StitcheriTunesGoogle PodcastsSpotify и SoundCloud.