THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP354 – Хуманитарните науки [Vox Nihili със Стоян Ставру]

В този епизод на поредицата Vox Nihili нагазихме надълбоко в хуманитарните науки.

Любо и Стоян отново са с Валентин Калинов и обсъждат:

 • Кои са хуманитарните науки и по какво се различават от социалните науки?
 • Превъзхождат ли ги „точните“ науки?
 • Полезни или нужни са хуманитарните науки?
 • Нанася ли травми процесът на модернизация и как разказваме за традициите си?
 • Какво представлява компенсаторната теория на Одо Марквард?
 • Какво представляват „наративната атрофия“ и „херменевтичното убийство“?
 • Възможно ли е философ да напише статия в съавторство с 25 човека и кога статията се превръща в подписка?
 • Има ли диктатура на точните (практически полезните) науки?
 • Какви са предимствата а многозначността?
 • Как човекът се превръща в криза на вселената?
 • Превърнала ли се е теоретичната физика в хуманитарна наука?
 • Може ли хуманитарните науки да произвеждат „лоша“ релативност?
 • Какви са основанията на философите, когато валидират своите и приемат чуждите (хипо)тези ?
 • Ще се разберат ли в крайна сметка Стоян и Любо?

Темата за хуманитарните науки често и устойчиво „броди“ в сред много от епизодите на Vox Nihili. Днес хванахме бика за … рогата.

И тъй като бяхме само хуманитаристи, въпреки спорадичните опити на Любо, тезите бяха предвидими. Философията е най-фундаменталната наука, а като майка на всички науки е и най-подходящото място, на което да се случи така желаната в съвременния научен живот интердисциплинарност.

Нещо повече, може да се каже, че философията е интрадисциплинарна наука, защото има потенциала да включи в себе си реалностите на всички останали научни полета.

Философията е мъртва? Да живее философията!

Извършеният от хуманитарните науки поврат от безпрекословната еднозначност към културата на многозначността става следователно наложителен като реплика на травмата от херменевтичната гражданска война: така че многозначността не е научно злодеяние, а жизнено- и смъртноважно благодеяние.“

— Одо Марквард, Относно неизбежността на хуманитарните науки

Споменато в епизода

 • Относно неизбежността на хуманитарните науки, Одо Марквард, LiterNet 02.01.2005(линк);
 • Правилник за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България (линк).

За водещия

Доц. д.н. Стоян Ставру е юрист и философ. Той е ръководител на секция „Етически изследвания“ на ИФС при БАН. Преподавател по „Биоправо“ (първият в България) и „Медицинско право“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и в СУ „Св. Климент Охридски“. Основател на научното електронно списание и интердисциплинарна общност „Предизвикай правото!„.

За подкаста

Тази мини-серия в Ratio Podcast изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в дистанционен аудио формат.

Това е една от четирите серии на Ratio Podcast – един подкаст за любопитни хора. С негова помощ ще си сверите часовника за всичко най-ново в света на науката и културата и ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от наука.

Засега можете да ни слушате тук, през RSS, в StitcheriTunesGoogle PodcastsSpotify и SoundCloud.