THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP446 – AI, Slavery and Space [w/ Maggie Lieu]

The episode is in English – scroll down for the English description.

В този епизод Любо и д-р Маги Лю изследват Вселената и разговарят за ролята на Изкуствения интелект в космическия сектор. Независимо, че все още човешкия фактор и ръчната работа в астрофизиката са изключителни важни, използването на AI в обработване и филтрирането на милиони гигабайта данни, значително подпомага дейността на учените.

Оказва се обаче, че освен при обработката на огромно количество данни, AI може да бъде полезен и в по-хуманитарни области. Например при наблюдението на Земята от Космоса може да открива места, където все още се използва робски труд.

Слушайте епизода за още любопитни теми, като:

  • Бъдещето на AI в науката
  • Работата на астронома през 2023 година
  • Моделирането на супер редки космически събития
  • Машинното самообучение и значението му в астрономията

Гледайте епизода на видео

За госта:

Д-р Маги Лю е астрофизик и работи за разкриване на мистериите на тъмната материя, тъмната енергия, зараждането на Вселената и галактичните групи. Тя използва статистически модели и машинно самообучение, за да извлече ключова информация от големи обеми данни. Освен научната си дейност, тя се занимава активно и с комуникация на науката. Често участва в различни медийни формати, за да коментира научни теми от ракетни изстрелвания до открития на Марс. Преподава Машинно самообучение към Университета в Нотингам.

In English

In this episode, Lubo and Dr. Maggie Liu explore the universe and discuss the role of Artificial Intelligence in the space sector. Although the human factor and manual work in astrophysics are still extremely important, the use of AI in processing and filtering millions of gigabytes of data supports most of the work of the scientists.

However, it turns out that in addition to processing huge amounts of data, AI can also be useful in more humanitarian areas. For example, observing the Earth from space may reveal places where slave labor is still used.

Listen to the episode for more interesting topics, such as:

  • The future of AI in science
  • Astronomer’s work in 2023
  • The modelling of super rare cosmic events
  • Machine learning and its importance in astronomy

About the guest

Dr. Maggie Lieu is an accomplished astrophysicist who’s is working on unravelling the mysteries of dark matter, dark energy, and the origins of our universe using galaxy groups and clusters. Using advanced statistical methods and machine learning, she extracts groundbreaking insights from complex data sets plagued by noise. Beyond research, she is an avid public engagement enthusiast and has appeared in various media outlets to discuss topics including space launches and Mars. Dr. Lieu is dedicated to nurturing the next generation of scientific leaders. She currently lectures and supervises students on the Machine Learning in Science MSc program at the University of Nottingham.