THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP449 – Живата статистика [с Боян Юруков]

За статистика или стакмистика говорим, когато измерваме данни? В епизода Любо разговаря с Боян Юруков за важността да има ясна методология и точни отговори на лавината от въпроси, произхождащи от обикновения въпрос “какво”, при измерването на коректни данни. Числата изглеждат обективни и аполитически, но лесно може да послужат за дезинформация.

Статистиката е наука, която се използва в много различни сектори и измерването на качеството на въздуха е един от тях. Как обаче се измерват нивата на замърсеност, на кои данни е необходимо да се стъпи и доколко са точни тези показатели, са част от въпросите, които разискват в епизода.

Ще чуете още:
– Нужно ли е да имаме статистическа грамотност, за да сме функционална част от обществото?
– Какво мерим, за да определим качеството на въздуха?
– Каква е спецификата на София и защо е проблемно място за задържане на мръсен въздух?

Гледайте епизода на видео

За госта:

Боян Юруков – Технически ръководител в германска банка с опит във fintech, core banking и treasury системи. Блогър и активист в сферата на дигитализацията и отворените данни. Анализира и представя по разбираем начин данни от публичната и частната сфера.