THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP456 -Dreams and nightmares of the genetic age [w/ Matthew Cobb ep. 2]

The episode is in English – scroll down for the English description.

В този епизод продължаваме с Матю Коб темата за генетичния код и еволюцията на технологиите. Този път обаче във фокуса ни са ChatGPT и AI и адаптацията на човека към тях.

Разглеждаме историята като необходимо средство за по-доброто разбиране на живота и източник на полезна информация за бъдещето. Доколко метафорите в науката са полезни и можем ли да ги определим като важни помощници в обяснението на различни научни теми, ще разберете в епизода.

Гледайте епизода на видео

За госта

Матю Коб е британски зоолог и преподавател по зоология към Манчестърския университет, където изследва обонянието, поведението при насекоми и история на науката. Има докторска степен по психология и генетика от университета в Шефийлд. Автор е на редица научнопопулярни книги, сред които “Life’s Greatest Secret: The Race to Crack the Genetic Code”; “The Idea of the Brain: A History”, екземпляр от които може да намерите и на нашия сайт.

In English:

In this episode we continue the conversation with Matthew Cobb, with the topic of the genetic code and the evolution of technology. However, this time our focus is on ChatGPT and AI and human adaptation to them.

We discuss history as a necessary tool for a better understanding of life and a source of useful information for the future. How useful metaphors are in science and whether we can define them as an aid to scientific topics, you will find out in the episode.

About the guest

Matthew Cobb is a British zoologist and lecturer in zoology at the University of Manchester, where he researches olfaction, insect behaviour and the history of science. He holds a PhD in Psychology and Genetics from the University of Sheffield.