Ratio - Holiday Special |

Ratio – Holiday Special

В този специален коледен епизод Любо, Никола, Стоян Ставру и Васко си говорят за Коледа. Ще чуете какво е Коледа за тях, как празнуват, а също и какъв е смисълът на традициите, как Коледа се е променила с годините и какво се случва с традиционните празници във време на глобализация, мултикултурализъм и комерсиализация