CRISPR/CAS9: Editing Humanity |

CRISPR/CAS9: Editing Humanity

Какви са приложенията на CRISPR/Cas9 и какви надежди крият учените за развитието на метода? И къде изобщо седи правната, етичната и моралната граница в генното инженерство?