Адам Харт-Дейвис - Mysterious time |

Адам Харт-Дейвис – Mysterious time

По време на своята презентация на Ratio д-р Адам Харт-Дейвис говори за времето през призмата на историята, търговията, психологията, биологията, физиката и други науки. Той представи как се е възприемало времето през вековете, как се е измервало то от различни цивилизации, как времето влияе на организмите и други интересни аспекти.