Andrew Berry: What Darwin didn't know: Evolution after The Origin of Species |

Andrew Berry: What Darwin didn’t know: Evolution after The Origin of Species

Андрю Бери развитието на еволюционната теория след Чарлз Дарвин. Във фокус попадат новости в сфери като геномиката и изследването на останки от ДНК, за да разберем по-добре човешката еволюция.

Следващо събитие