Ceri Brenner: Extreme Lasers | Ceri Brenner: Extreme Lasers | RATIO

Ceri Brenner: Extreme Lasers

Д-р Кери Бренън ще представи физиката зад лазерното ускоряване на частици. Тя ще разкаже повече за приложението на тази технология и за ролята й в различни сфери.

Следващо събитие