Дебора Хайд - Вампирите |

Дебора Хайд – Вампирите

Дебора Хайд говори за вампирите — донякъде нетипичен въпрос за научно събитие. Авторката обаче използва всички способи на рационалното мислене и научния метод при разглеждане на темата: тя борави с исторически данни за зараждането и развитието на този мит, както и елементи от психологията и социалната психология, за да обясни защо хората са склонни да вярват в него.