Dr. Erica McAlister: The Secret Life of Flies |

Dr. Erica McAlister: The Secret Life of Flies

Д-р Ерика МакAлистър развенча погрешни, но често срещани схващания за мухите. Тя разкри колко необикновени, интересни и важни са тези неразбрани и подценявани същества.