Енергия - Ratio Rooftop Party |

Енергия – Ratio Rooftop Party

За енергията, която никога не се създава и не се губи, а непрекъснато се трансформира.