Holm Gero Hümmler: Relative Quantum Nonsense |

Holm Gero Hümmler: Relative Quantum Nonsense

Д-р Хюмлер говори за мистификацията на физиката и процъфтяването на квантовата езотерика.