Holm Gero Hümmler: Relative Quantum Nonsense | Holm Gero Hümmler: Relative Quantum Nonsense | RATIO

Holm Gero Hümmler: Relative Quantum Nonsense

Д-р Хюмлер говори за мистификацията на физиката и процъфтяването на квантовата езотерика.

Следващо събитие