Леандър Литов: Бозонът на Хигс или как се ражда масата? |

Леандър Литов: Бозонът на Хигс или как се ражда масата?

Доц. д-р Леандър Литов е ръководител на екипа от Софийския Университет работещ в ЦЕРН по проекта на Големия адронен ускорител. Екипът му в ЦЕРН изследва елементарната частица Хигс-бозон, която е свързана с генерирането на маса за всички останали частици.