Martin Moder: Human Optimization |

Martin Moder: Human Optimization

Колко близо – или далеч – сме до това да променим из основи начина, по който се реализира генетичната ни информация? Бихме ли могли да подобрим природната си интелигентност, така че да станем по-умни, без да ни се налага да полагаме твърде много усилия в ученето?

Мартин Модер не просто задава едни от най-горещите въпроси на нашето време, но има и отговорите.