Matthew Cobb: The Sense of Smell | Matthew Cobb: The Sense of Smell | RATIO

Matthew Cobb: The Sense of Smell

Проф. Коб показва все още непубликувани резултати от опити с ларви на мухи, в които личинките могат да „подушат“ синя светлина – това се получава, когато в обонятелна клетка на насекомото е поставен фоторецептор.

Следващо събитие