Matthew Cobb: The Sense of Smell |

Matthew Cobb: The Sense of Smell

Проф. Коб показва все още непубликувани резултати от опити с ларви на мухи, в които личинките могат да „подушат” синя светлина — това се получава, когато в обонятелна клетка на насекомото е поставен фоторецептор.