Морис Гринберг: Как хората взимат решение в социалните дилеми? |

Морис Гринберг: Как хората взимат решение в социалните дилеми?

Морис Гринберг разказва за изследвания върху поведението на хората в т.нар. Дилема на затворника, Игра на ултиматум и други игри от теория на игрите, които хвърлят светлина върху механизмите, водещи до понякога парадоксално и ирационално поведение.