Музеят и Ratio представят: Как да [НЕ] си направим пандемия |

Музеят и Ratio представят: Как да [НЕ] си направим пандемия

Пандемията от COVID-19 накара целия свят да спре, но и да се замисли. По време на Музеят и Ratio представят: Как да (НЕ) си направим пандемия? ще обсъдим някои от тях:

– Защо и как се появяват и разпространяват нови заболявания като COVID-19?
– Какви рискове крият те за нас, за природата и за бъдещето ни?
– Можем ли да се предпазим и да намалим щетите, нанесени от тях?
– Има ли пандемии сред животните?
– Може ли да има някаква полза от вирусите от еволюционна гледна точка?

По време на събитието чухмне мнението на зоолози и молекулярни биолози по тези и други въпроси, свързани с прехвърлянето на заболявания между хора и животни.

0:0:00 Начало
0:05:58 Разговор с Ния Тошкова, зоолог (прилепи)
0:33:20 Разговор с Йордан Кошев, зоолог (бозайници)
1:03:32 Разговор с Юрий Корнилев, херпетолог
1:22:19 Изложба “Зоонози” в Музея
1:30:25 Дискусионен панел