Николай Спасов: Балканите като път за разселването на хора в Европа |

Николай Спасов: Балканите като път за разселването на хора в Европа

Изследванията на проф. Спасов показват, че през Балканския полуостров и България са преминали първите навлизания на хората в Европа. При своята работа той открива следи за миграция на животински видове от Изток към териоторията на България преди около 2 милиона години.