Ratio Online: Ще вали, няма да вали - как работи метеорологията? |

Ratio Online: Ще вали, няма да вали – как работи метеорологията?

В това събитие обсъждаме въпроси като:

☀️ Кои са основите на прогнозирането и какви данни от измервания се взимат предвид?
☀️ Доколко можем да вярваме на краткосрочните и дългосрочните прогнози на времето?
☀️ Може ли да постигнем съвършената прогноза?

Можете да видите и още няколко любопитни теми, извън основната – гледайте цялото видео, за да разберете кои са.