Ratio Online: Училище любимо, как цифрово си ти |

Ratio Online: Училище любимо, как цифрово си ти

По цел свят дигиталните технологии навлизат в училище – все повече учебници стават дигитални или са достъпни онлайн, има дигитални дневници и се провеждат родителски срещи от разстояние.

Настоящите условия на пандемия са тест за образователните системи и дават възможност да се тестват и нови по-смели подходи за виртуално образование и в тази връзка на събитието си говорихме по теми като:

📌 Какви са особеностите на детския мозък и как усвояваме нови знания в детска възраст?
📌 Доколко е навлязла дигиталната форма на образование по света и къде сме ние?
📌 Как можем да провеждаме изпити в такава среда?
📌 Може ли целият учебен процес да се изнесе изцяло онлайн?
📌 Каква е ролята на реалния социален контакт в оформянето на личността на децата и какви негативи може да има ограничаването му в настоящите условия?
📌 Как да използваме силата на технологиите и интересът на подрастващите към тях, за да разрешим проблемите в съвременното образование?