Ratio Online: Житие и страдание на един сателит |

Ratio Online: Житие и страдание на един сателит

В този епизод на Ratio Online ще разгледаме животът на една космическа мисия – от зараждането на идеята за нея, през началото на нейното функциониране, та чак до неизбежното ѝ пенсиониране. Въпреки различията между отделните космически мисии, техният живот е сходен и преминава определни познати стадии – концепция, обявяване на финансиране, изстрелване, експлоатация и т.н. Но какво всъщност се случва зад кулисите и далеч от нашия поглед? Повече за това ще научите от Каролина Николова, аерокосмически инженер и оператор мисии в компанията EUMETSAT.