Ratio представя: Астрофотография | Ratio представя: Астрофотография | RATIO

Ratio представя: Астрофотография

В презентацията ще научите повече за различните видове астрофотография и как човек може да заснеме небето с техниката, която вече притежава или съответно в каква посока да надгради фотографския си арсенал

Следващо събитие