Ratio представя: Биопринтиране - от клетка до орган |

Ratio представя: Биопринтиране – от клетка до орган

Биопринтирането е чудата смесица от биоинженерство, полимерна химия, клетъчна биология, медицина и архитектура.