Ratio представя: Биопринтиране - от клетка до орган | Ratio представя: Биопринтиране - от клетка до орган | RATIO

Ratio представя: Биопринтиране – от клетка до орган

Биопринтирането е чудата смесица от биоинженерство, полимерна химия, клетъчна биология, медицина и архитектура.

Следващо събитие