Ratio представя: Fooling the AIs for fun and survival (Part 1) |

Ratio представя: Fooling the AIs for fun and survival (Part 1)

Христо Томов и Георги Янев ни разказаха как се чупи невронна мрежа, какви са новите заплахи за AI и какви са начините за защита от тях, както и каква е разликата между котка и тостер.