Ratio представя: Fooling the AIs for fun and survival (Part 2) |

Ratio представя: Fooling the AIs for fun and survival (Part 2)

Докато AI се готви за подвизи, които имат потенциала да променят обществото ни, той се отличава и с изключителна крехкост – невронната мрежа може да се “счупи” неочаквано лесно.  
Тайните на изкуствения интелект  ни разкриват Христо Томов и Георги Янев.