Ratio представя: Космически балет | Ratio представя: Космически балет | RATIO

Ratio представя: Космически балет

Как сложните закони на физиката на въртенето свързват неутронните звезди и балерините.

Следващо събитие