Ratio представя: Космически балет |

Ratio представя: Космически балет

Как сложните закони на физиката на въртенето свързват неутронните звезди и балерините.