Ratio представя: Космически двигатели |

Ratio представя: Космически двигатели

Космосът е последната преграда, разделяща безкрайното човешко любопитство и безкрайната Вселена. Защо все още не можем да преминаваме тази преграда с лекота? Отговорът се събира само в две думи: космически двигатели.