Ratio представя: Квантови компютри |

Ratio представя: Квантови компютри

Съвременният квантов компютър все още е експериментално устройство, но неговото усъвършенстване е един от приоритетите на съвременната физика. За да разберете защо, гледайте презентацията!