Ratio представя: Тайният живот на прилепите |

Ratio представя: Тайният живот на прилепите

Прилепите са една от най-интересните групи бозайници с невероятните си умения за дълголетие и устойчивост на редица заболявания.