Ratio представя: Weird Psychological Disorders |

Ratio представя: Weird Psychological Disorders

Има нещо очарователно в необичайните, странни и екстремни начини, по които хората се държат понякога. Някои от тези поведения и вярвания се квалифицират като психологически разстройства. Най-интересните от тях всъщност не са особено известни, въпреки че няколко (напр. “синдром на експлодираща глава”) са доста чести.