Ratio presents: Fighting Medical Pseudoscience |

Ratio presents: Fighting Medical Pseudoscience

Скептикът Майкъл Маршал споделя своя опит в борбата с хомеопатията и ни показва как активният скептицизъм може да допринесе за това да живеем в едно по-рационално общество.