Ratio presents: Lakes, Oceans, and the Search for Life on Mars |

Ratio presents: Lakes, Oceans, and the Search for Life on Mars

Със Зак Дикисън от Природонаучния музей на Лондон търсим признаци за съществуването на живот на Марс.