Ratio presents: Lakes, Oceans, and the Search for Life on Mars | Ratio presents: Lakes, Oceans, and the Search for Life on Mars | RATIO

Ratio presents: Lakes, Oceans, and the Search for Life on Mars

Със Зак Дикисън от Природонаучния музей на Лондон търсим признаци за съществуването на живот на Марс.