Сами ли сме във Вселената? | Сами ли сме във Вселената? | RATIO

Сами ли сме във Вселената?

Владимир Божилов е докторант във Физически Факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, катедра „Астрономия“ и редактор на списание BBC Знание.

Никола Каравасилев е магистър по Астрономия от Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

Следващо събитие