Сами ли сме във Вселената? |

Сами ли сме във Вселената?

Владимир Божилов е докторант във Физически Факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, катедра „Астрономия” и редактор на списание BBC Знание.

Никола Каравасилев е магистър по Астрономия от Софийски Университет “Св. Климент Охридски”.