Sheena Cruickshank: Тhe microuniverse in your body |

Sheena Cruickshank: Тhe microuniverse in your body

Професор Шийна Крукшанк е имунолог от Университета в Манчестър. От нейната презентация ще научите защо микробиомът е важен за човешкото здраве, кои са екстремните мерки, до които някои хора прибягват, за да го манипулират, както и как по-задълбочените познания по темата могат да ни помогнат в бъдеще.