Skeptics in the Pub: Как се мери Хигс бозон? | Skeptics in the Pub: Как се мери Хигс бозон? | RATIO

Skeptics in the Pub: Как се мери Хигс бозон?

Опознаването на света около нас неминуемо минава през въпросите какви са изграждащите го обекти и как те се свързват в едно цяло. Във физиката на елементарните частици тези отговори идват от Стандартния модел – теорията, която описва градивните елементи и взаимодействията между тях. Тази теория триумфира през 2012 година, когато предсказаният от нея Хигс бозон беше открит на ускорителя LHC в CERN.

Следващо събитие