Skeptics in the Pub: Как се "прочита" един геном? |

Skeptics in the Pub: Как се “прочита” един геном?

Четем книги, четем блогове и новини. Но някои учени се занимават с далеч по-интересно четене – те четат геноми. Четенето или секвенирането на геноми отговаря на въпроса как са подредени съставните части в пълното ДНК на организма.