Skeptics in the Pub: Няма глупави въпроси |

Skeptics in the Pub: Няма глупави въпроси

Трима лектори от различни сфери ще ни напомнят колко е важно да задаваме въпроси – и ще дадат малко отговори.

Ганчо Ганчев е докторант в катедра “Астрономия” към Физическия Факултет на СУ и активен астрофотограф.

Д-р Никола Кереков е специалист по имунология. Работи в Института по Микробиология към Българска Академия на Науките.

Бойко Неов е докторант по паразитология. Проявява нездрав интерес и амбиции в областта на използването на ядрените оръжия за мирни цели.