Skeptics in the Pub: Прочетох го в Wikipedia (Part: 1) |

Skeptics in the Pub: Прочетох го в Wikipedia (Part: 1)

Кой пише нещата, които четем в Wikipedia? И как знаем дали те са верни? Susan Gerbic си задава такива въпроси преди време и стартира проекта си Guerrilla Skepticism on Wikipedia – GSoW. От 2010 година насам, GSoW пише и пренаписва над 400 Wikipedia страници на множество езици.