Skeptics in the Pub: За белоглавите лешояди |

Skeptics in the Pub: За белоглавите лешояди

С размах на крилата достигащ над два метра и половина, белоглавите лешояди се нареждат сред най-големите хищни птици на планетата.
В днешно време рядко можем да ги срещнем, защото през 20-и век бройката на оцелелите птици значително намалява. В днешно време обаче се полагат успешни усилия видът да бъде заселен отново в Стара планина и Кресненския пролом.