Skeptics in the Pub: Заблудите в козметиката |

Skeptics in the Pub: Заблудите в козметиката

Козметиката е индустрия на хиляди години и бизнес за милиарди долари. Създадена е, за да провокира емоция – и все пак е странно, че толкова рядко се обръщаме към нея с рационален поглед.