Steven Goldfarb - Hidden Pieces: The LHC And Our Dark Universe |

Steven Goldfarb – Hidden Pieces: The LHC And Our Dark Universe

Ще говорим за тъмната материя, антиматерията и тъмната енергия. Ще навлезем в допълнителни измерения и ще се вгледаме в онези 95% от Вселената, които все още не познаваме.